Orphan Training Center

                                                                          Orphan Training Center
S.N TRAINING CENTER NAME COACH’S NAME CONTACT NO.
1 NEPAL ARADHANA TAEKWONDO DOJANG AMIN TAMANG 9841974497
2 LIFE VISION AMIN TAMANG 9841974497
3 MUSKAN SEWA NEPAL TAEKWONDO NEPAL LAL BAHADUR MAGAR 9841563987
4 NECO HOME BALAJU KUMAR LAMA 9843160227
5  (ECDC) TAEKWONDO DOJANG KALYAN KUNWAR 9841883477
6 SHANGRI-LA ORPHANAGE  HOME (LALITPUR) DIL MAHARJAN 9851153790
7 ASAYA BAL UPAKAR SANGH  (BALGRAM) KASKI RAJU THAPA 9841584282
8 NAYA NEPAL SAMAJ, BANESHWOR ARJUN BHAKTA RAI 9841351791

Videos Gallery

View All

We are affiliated with

1
1
1
1
1
1
1

Nepal Taekwondo Association

  • Phone:

    0977-015543552, 5551613
  • Fax:

    0977-015543552
  • Email:

    nepaltaekwondoassociation@gmail.com