विश्व तेक्वान्दो महासघंद्धारा जारी गरिने WTF Global Athlete (GAL) लाइसेन्स लिन चाहने इच्छुक नेपाली तेक्वान्दो खेलाडीहरुले संलग्न फाराम अनुसारको प्रकृया पुरा गरी जिल्ला कार्य समितिको सिफारिस सहित यथासिग्र नेपाल तेक्वान्दो संघमा आवेदनका लागी जानकारी गराईन्छ । नोट ः निवेदकले कम्तीमा नेपाल तेक्वान्दो संघबाट जारी हरियो पेटी प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ […]

WTF Global Athlete (GAL) सम्बन्धमा

            विश्व तेक्वान्दो महासघंद्धारा जारी गरिने WTF Global Athlete (GAL) लाइसेन्स लिन चाहने इच्छुक नेपाली तेक्वान्दो खेलाडीहरुले संलग्न फाराम अनुसारको प्रकृया पुरा गरी जिल्ला कार्य समितिको सिफारिस सहित यथासिग्र नेपाल तेक्वान्दो संघमा आवेदनका लागी जानकारी गराईन्छ ।
नोट ः निवेदकले कम्तीमा नेपाल तेक्वान्दो संघबाट जारी हरियो पेटी प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
Gal license form1


Videos Gallery

View All

We are affiliated with

1
1
1
1
1
1
1

Nepal Taekwondo Association

  • Phone:

    0977-015543552, 5551613
  • Fax:

    0977-015543552
  • Email:

    nepaltaekwondoassociation@gmail.com