List of Participants (National Poomsae Taekwondo Athletes) from Nepal for Online 2020 WT Asia Poomsae Open Championship

Fri-2020-11-13

Nepal Taekwondo Association

Notice Board

Regarding Coaches Course

Notice 10th National Kyorugi Taekwondo Referee Seminar 11th National Kyorugi Referee Refresher Course तलको Google Link मा गई रेफ्री रिफ्रेसर तथा सेमिनार दर्ताको लागि आवेदन फारम भर्नुहोस् । … See more

Notice for Vietnam 2022

Asian Taekwondo Championships

9th Fujairah Open International Taekwondo Championship – G2

Result of 2021 ATU Election

NOTICE

Notice

Notice

NOTICE

Notice

Notice

Notice of 10th Online Korean Ambassador Open National Virtual Poomsae Taekwondo Championship

Online 2021 World Taekwondo Asia Poomsae Open Championship

Notice

Notice

Notice

Notice

Notice

Notice

Notice

Notice of 4th Dan, 5th Dan and 6th Dan

Notice

Notice

Notice

Annual General Assembly 2077

First Sailung Virtual Taekwondo National open Poomsae Championship

Nepal Open International Virtual Poomsae Taekwondo Championships

Result of Kathmandu International Virtual Taekwondo Poomsae Championship- 2020 ( 07-08 Nov 2020)

NOTICE_The 13th World taekwondo Culture Expo Online Contest

NOTICE_Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships – WT – G2

NOTICE_Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Open Champ[ionships

Notice

Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Championships

Kathamndu International Virtual Taekwondo Poomsae Championship -2020

Kathmandu International Virtual Poomsae Championship 2020

Notice

Notice

First Kageshwori Manohara Virtual Taekwondo National Open Poomsae Championship

1st Bangladesh Taekwondo Poomsae International LIVE Championship 2020

1st Kathmandu Virtual Taekwondo National Open Poomsae Championship

Notice

Notice

Notice

Notice

Notice for WT Online International Kyorugi Referee Training Program & Refresher Course

Notice for 1st Kathmandu Virtual Taekwondo National Open Poomsae Championship- Aug 29-30, 2020

Notice for Referee Form

Career Opportunities for Taekwonndo Players

Notice

CORONA DELAYS THE STARTING OF TAEKWONDO STUDIES IN DHANGADHI CITY

Notice

Notice

Notice_WT Coach Certification Course

Notice for Events Postponed

60th International Session for Young Participants

WT Coach Certification Course (Level I)

9th Taekwondo National Kyorugi Referee Seminar and 10th Taekwondo National Kyorugi Referee Refresher Course

Recommendation Letter

3rd MOUNT EVEREST INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2020 (G1)

WT Coach Certification Course Course (2nd-3rd May 2020)

27th International Seminar on Olympic Studies For Postgraduates

Notice of 4th ,5th and 6th Dan Grading

खेलाडी सम्बन्धी सूचना ।

WT Coach Certification Course सम्बन्धि सूचना ।

प्रशिक्षक सम्बन्धी सूचना ।

8th Fujairah Open Taekwondo Championship सम्बन्धमा सुचना ।

24th Asian Cities Taekwondo Championships सम्बन्धमा सुचना ।

तेस्रो डान गेडिङ्ग परीक्षा सम्बन्धमा सूचना

Special Promotion Test तथा सोको तयारी तालिम हाललाई स्थगित |

कुकिवनबाट स्पेसल डान प्रमोशनको परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।

सिफारिसको लागि सूचना

Required details to issue ID card

कारबाही सम्बन्धि सूचना तथा जानकारी

1st High Altitude National Taekwodo Poomsae championship हाल्लाई स्थगित ।

संघद्धारा तपशिलका मुलुकहरुमा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरुका लागि हाललाई सिफारिस बन्द

2019 WT Partnership Taekwondo Program

वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित कालो पाँचौ डानको ग्रेडिङ परीक्षा

1st National Para Taekwondo Championships 2075 हाललाई स्थगित ।

कालो पेटी चौथो र पाँचौ डानको ग्रेडिङ्ग परीक्षा सम्बन्धि

ब्ल्याक बेल्ट तेस्रो डान सम्बन्धमा सूचना

WTF Global Athlete (GAL) सम्बन्धमा

परिचय पत्र सम्बन्धमा ।


Videos Gallery

View All

We are affiliated with

1
1
1
1
1
1
1

Nepal Taekwondo Association

  • Phone:

    0977-015543552, 5551613
  • Fax:

    0977-015543552
  • Email:

    nepaltaekwondoassociation@gmail.com